SECRETELE BIBLIEI

Gabriel Baicu

Citiți această carte în întregime online!

Originea universului și a omenirii

Slider
Monday, 17 September 2018 15:33

Crearea Pamantului si a sistemului solar (1)

Written by Gabriel Baicu
Rate this item
(4 votes)
 pagina anterioara                        pagina urmatoare
 

Există un text biblic în Iov 38, 4-7 în care se atribuie anumite cuvinte lui Dumnezeu și care ne amintesc de oceanul primordial din care ar fi fost eliberat teritoriul locuibil pentru oameni. În acel text, Dumnezeu întreabă în ce sunt scufundate temeliile Pământului? Asemenea cuvinte nu puteau să fie spuse de Dumnezeu, deoarece Pământul nu are nici un fel de temelie sau fundație pe care să stea nemișcat. În același timp, asemenea temelii care sunt scufundate în ape ne duc cu gândul la oceanul primordial din care ar fi fost scos uscatul locuibil.

În conformitate cu Biblia, la început totul s-ar fi aflat scufundat în ape, fără atmosferă terestră, fără soare sau lună, fără stele, și foarte important, fără cer. Este o eroare, când cineva încearcă să își imagineze Pământul, așa cum ar fi fost la început, după ceea ce știm în prezent, adică o planetă sferică, acoperită de ape. Mai degrabă, după descrierea cărții Facerea, cineva ar trebui să vizualizeze mental haosul, adică tot cerul acoperit de ape, inclusiv Pământul, care ar fi fost la început doar o masă informă de materie. O foarte interesantă imagine a începutului este descrisă de cartea Facerea. Pe de o parte, îl avem pe Dumnezeu, și pe de altă parte, avem un ocean imens, care a înghițit chiar și cerul. Trebuie notat că cerul ar fi fost creat numai în ziua a doua și fără cer descrierea începutului pe care o face Biblia reprezintă o situație imposibilă, lumină fără cer și fără soare, și dimineață și seară fără cer și fără soare.

„1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. 2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 3. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. 4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. 5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. 6. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa. 7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei. 8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua. 9. Şi a zis Dumnezeu: „Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.” (Facerea 1; 1-9)

În versetul 1 ni se spune ce a făcut Dumnezeu și în următoarele versete ni se spune cum a făcut acele lucruri. Este de remarcat că, atunci când se referă la Pământ, Biblia nu ne spune că ar fi fost creat de la început ca o planetă, ci se referă la modul cum Dumnezeu a eliberat un spațiu locuibil pentru oameni prin separarea apelor și crearea uscatului. Atunci când Dumnezeu a creat cerul și pământul prin pământ nu se înțelege planeta Pământ, ci uscatul care a permis existența umană. La început Dumnezeu ar fi creat cerul și pământul, adică uscatul, dintr-o materie deja existentă despre care Biblia nu ne spune că ar fi creat-o El. Ca să încurce foarte tare lucrurile, scriitorul sau scriitorii mitului creației din cartea Facerea 1, au introdus un element nou care contrazice versetul 1. La început Dumnezeu a creat lumina zilei, adică aceea care generează dimineața și seara, nu a creat cerul și pământul, după cum scrie în versetul 1. Numai după ce a creat lumina, ar fi creat Dumnezeu cerul și apoi uscatul, prin separarea apelor de pe Pământ. Deci Biblia ne spune în versetul 1 ce ar fi creat Dumnezeu la început, și în versetul 2 și următoarele contrazice ceea ce afirmă în versetul 1.   

De la Dumnezeu Atotputernic, Creatorul universului, ne-am fi așteptat la o altă ordine a creației, o ordine rațională nu una haotică. Chiar dacă, în conformitate cu Biblia, ordinea ar fi fost creată din haos, totuși nu există nici un motiv pentru care haosul să existe în chiar textele biblice și cu toate astea el există. Prezentarea creației, făcută de narațiunile biblice, este una total haotică și probabil acesta este motivul pentru care mulți credincioși nu sesizează absurdul, ei și ele pur și simplu nu înțeleg exact ce spune Biblia despre creație și de aceea textele respective sunt preluate ca un fel de formulă sacră și nu ca o descriere realistă. Numai când ajungem să înțelegem cu adevărat ce spune Biblia despre creație, atunci este probabil să ne apuce groaza că am putut vreodată să credem asemenea absurdități. 

Cum ar fi putut Dumnezeu să creeze soarele, sursa luminii zilei, din prima zi de creație, dacă cerul, locul unde se află soarele, nu ar fi fost încă creat? În cartea Facerea, lumina zilei a fost creată în prima zi și soarele a fost creat doar în ziua a patra. Nu a existat nici un loc pentru soare în prima zi, nu a existat cerul, în descrierea biblică a creației. Cum a putut lumina zilei să fie creată în ziua întâia, fără cer, care a fost creat doar în ziua a doua, și cum a fost posibilă existența primei dimineți și a primei seri? O dimineață și o seară sub ape ar fi fost o situație imposibilă, contrar a ceea ce susține cartea Facerea. Întreaga poveste este un amestec incredibil de detalii cu caracter mitologic.   

Mulți vorbesc despre un proiect inteligent, după care a fost creat universul, dar acest proiect inteligent nu se poate referi la descrierea biblică a creației, care nu este de loc inteligentă. Un proiect inteligent exclude situații imposibile. Lumina zilei sub ape, înainte de crearea cerului, o dimineață și o seară fără cer și fără soare, și pământul o planetă singulară scufundată sub ape nu este de loc un proiect inteligent, este un proiect absurd și naiv. Un proiect cu mult mai inteligent pare a fi generarea universului dintr-o singularitate de densitate și temperatură maxime care a expandat și a devenit universul nostru. Teoria unui Big bang inițial poate explica mult mai inteligent apariția universului, deoarece este expresia unui lanț inteligent de evenimente. Pe lângă aceasta, teoria științifică a începutului universului se bazează pe observația directă a urmelor unor evenimente care s-au petrecut în trecut în cosmos și pe studierea altora care se petrec în zilele noastre.

Privitor la crearea Pământului, așa cum este descrisă de Biblie, se pot lua în considerare două variante de analiză. Prima este aceea în care considerăm că primele capitole ale Bibliei nu descriu creația planetei Pământ, ci doar creația uscatului, care a fost eliberat de Dumnezeu din mijlocul apelor, și a doua este cea în care prin creația pământului se înțelege chiar crearea planetei Pământ. Este foarte probabil ca descrierea conținută de Biblie să se refere la prima variantă, nu la cea de a doua, dar eu le voi lua în considerare pe amândouă.

Comentatorul și observatorul contradicțiilor Bibliei Steven DiMattei ne spune următoarele în articolul său cu privire la creație:

„Multă confuzie și eroare, în spatele părerilor moderne despre crearea pământului din nimic apar nu doar din cauza neînțelegerii cărții Facerea 1:2 și a lipsei de cunoaștere cu privire la credințele și concepțiile despre lume, condiționate cultural, ale autorului lor, dar și din impresia după care cuvântul ebraic folosit pentru pământ (eretz) înseamnă planeta pământ. Textul și contextul lui cultural nu suportă această presupunere modernă. Mai degrabă, ceea ce se spune că este creat este uscatul purtător de viață, pământul de sub picioarele noastre, format din pământul primordial, nedefinit și dezolat. Deci, în acord cu credințele și ideile reprezentate în acest text străvechi, nu există crearea planetei pământ care să fie imaginată aici! O astfel de idee ar fi fost de neconceput pentru autorul textului în contextul cultural în care acesta l-a scris.” (ref. 31)  

Această interpretare rezolvă multe din problemele legate de crearea Pământului ca o planetă unică în univers, dacă considerăm că Biblia ne spune că planeta Pământ a fost creată înaintea creării cosmosului. Această ipotetică creație a Pământului înaintea cosmosului este atât de absurdă încât interpretarea, mai precisă, dată de Steven DiMattei, se impune, cu toate că nu rezolvă problema de fond. În Biblie ni se spune că mai întâi a fost creat Pământul, fie ca și teritoriu uscat locuibil, fie ca și o planetă, și numai după aceea a fost creat cosmosul.

În oricare variantă am analiza crearea pământului cea mai importantă problemă rămâne ordinea creației. Chiar dacă, în intenția scriitorului, pământul a fost înțeles ca un teritoriu uscat și locuibil și nu ca o planetă, totuși acesta nu ar fi putut să fie creat înaintea întregului cosmos. Separarea Pământului de crearea cosmosului, care conform Bibliei ar fi fost realizată doar în ziua a patra, este o absurditate. Putem să observăm direct și știința demonstrează că Pământul este o parte dintr-o realitate mult mai mare, care este cosmosul și cele două se află în strânsă conexiune.

Aceeași dinamică și aceleași legi care coordonează întregul univers conduce și planeta Pământ. Universul și Pământul au apărut în același proces de geneză într-o anumită ordine care se poate explica rațional. În urma evenimentului numit Big bang a apărut materia, prima condiție pentru apariția planetei Pământ. În raport cu vechimea universului, 13,7 miliarde de ani, Pământul este „tânăr” fiind evaluat la aproximativ 4,5 miliarde de ani. Universul și Pământul sunt legate între ele ca întregul cu una din părțile lui, ele au apărut în același proces de formare. Separarea dintre ele pe care o realizează cartea Facerea este un non-sens și ca întotdeauna Biblia pune efectele înaintea cauzelor dovedind că scriitori textelor biblice despre creație nu au știut nimic despre modul cum funcționează universul. Ei au pus lumina zilei înaintea cerului și a soarelui și Pământul înaintea cosmosului.

Fără univers, Pământul nu poate să existe, deoarece planeta noastră este rezultatul modului cum a evoluat universul. Pământul este rezultatul dinamicii universului care l-a generat, din toate punctele de vedere, de exemplu, ca formă și consistență materială. Cosmosul nu a fost creat, în ziua a patra, după nevoile Pământului, după cum ne spune Biblia, și planeta noastră nu este decât o minusculă parte dintr-un univers uriaș. A plasa crearea Pământului înainte de apariția universului, așa cum face cartea Facerea, este o situație irațională și inexactă. Aceasta este o altă contradicție dintre Biblie și realitate.

Planeta Pământ și plantele și animalele care se află pe ea nu puteau să apară înaintea stelelor, așa cum pretinde cartea Facerea că s-ar fi întâmplat, deoarece oamenii, animalele și plantele conțin elemente care nu se puteau forma decât în interiorul unor stele. Deci apariția plantelor înaintea stelelor, așa cum ne prezintă Biblia că s-ar fi întâmplat, nu este altceva decât o mare absurditate conținută de textele biblice.

„12. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. 13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia. 14. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii, 15. Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa. 16. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele. 17. Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul, 18. Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. 19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.” (Facerea 1; 12-19) 

Multe elemente materiale care se găsesc pe Pământ au fost produse în stele și după explozia unora dintre ele aceste elemente au ajuns și pe planeta noastră. Inițial, cosmosul a fost constituit doar din hidrogen, apoi și din heliu, deci toate elementele grele s-au constituit în interiorul stelelor. De aceea, pentru ca pe Pământ să poată exista viața, care înglobează și elemente grele, a fost nevoie ca o parte din prima generație de stele să explodeze și să trimită în univers aceste elemente. Această idee a fost lansată inițial de Carl Sagan care a folosit faimoasa formulă „suntem făcuți din praf de stele”. (ref. 32) Următorul citat explică mai detaliat această idee:

„Afirmația lui sintetizează faptul că atomii de carbon, nitrogen și oxigen din corpurile noastre, precum și atomii celorlalte elemente grele, au fost creați în generații anterioare de stele cu peste 4.5 miliarde în urmă. Deoarece oamenii și animalele și de asemenea o bună parte din materie pe Pământ toate conțin aceste elemente, noi suntem în mod literal făcuți din substanța stelelor, a spus Chris Impey, profesor de astronomie la Universitatea din Arizona.” (ref. 33)

După cum a observat în mod competent Chris Impey „toată materia care conține carbon a fost produsă inițial în stele”. (ref. 34) Plantele sunt constituite din materie organică și ele folosesc CO2 pentru nutriția lor. Plantele, care în conformitate cu Biblia ar fi fost create în ziua a treia, nu puteau trăi fără CO2, deci ele nu ar fi putut supraviețui fără nu element esențial al nutriției lor înainte de crearea stelelor, în ziua a patra.

După cum se poate presupune, stelele nu au explodat chiar în ziua când au fost create. Chiar dacă prin absurd am admite așa ceva, oricum materialele pe care ele le-ar fi trimis în spațiu cosmic nu ajungeau pe Pământ în câteva zile, ci într-o lungă perioadă de timp, deci ar fi fost prea târziu pentru a deveni componente ale animalelor marine și ale păsărilor, despre care Biblia zice că au fost create în ziua a cincea.
 

- 15 -

Read more!

 pagina anterioara                    pagina urmatoare
 

Read 42061 times Last modified on Monday, 28 January 2019 17:20

Cuprins

Cartea Biserica Spirituală Unică

 

Vizitați site-ul

www.credintacrestina.com

Downloads

CARTEA SECRETELE BIBLIEI

Read the books!

 Gods false mirror

Contradictions in the Bible

Search

13115822
Today
Yesterday
This Week
All days
1248
4965
36097
13115822

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-19 06:59